Litt informasjon om Turop Norge AS

Vi har drevet selskapet vårt i snart 30 år nå. 
Årsregnskapet for 2020 er gjort opp med et lite overskudd slik det har vært i ganske mange år nå.  Selskapet genererer ikke de store overskuddene, men vi klarer oss bra, bygger stein på stein som det heter.  Selskapets likviditet er svært tilfredsstillende.  Den lovpålagte kollektive garanti overfor Reisegarantifondet stiller vi gjennom firmaets eget bankinnskudd. 
Koronavirus-situasjonen har ført til at virksomheten utover i 2020 og inn i 2021 har stoppet mer eller mindre opp.  Vi har heldigvis unngått tap på forskuddsbetalinger til underleverandører (hoteller mm) og sitter nå bare "på gjerdet" og venter på at ting normaliserer seg før vi går i gang igjen med turplanleggingen. Vi har heldigvis svært lave faste kostnader, og vi kan tære på oppspart kapital i lang tid framover uten særlig bekymring for økonomien i selskapet.

 


En kort presentasjon av selskapet vårt:

Turop Norge AS 
Vi startet opp for oss selv i november 1993 etter å ha arbeidet i bransjen siden 1980.

Selskapet har helt siden starten i 1993 vært drevet med tilfredsstillende resultater.  Gjennom årene har vi arrangert et stort antall reiser først og fremst for grupper, men også for individuelt reisende.  De fleste turene våre har vært innen Europa, men vi har også hatt turer til mer fjerntliggende reisemål.  Vi har ingen planer om store endringer i driften.  I tida framover vil vi prioritere arbeidet med gruppereiser basert på bruk av fly og/eller buss som transportmiddel. 

Vi har en stor gruppe trofaste kunder som både gir oss stadige gjensalg og også anbefaler oss til nye kunder.  Det er vi veldig glad og takknemlig for.  Derved sparer vi også kostnader til markedsføring.

Vi betjener alle typer gruppekunder; skole- og studiegrupper, skolekorps, sangkor, bedrifter, pensjonistforeninger med mer.

Alle turene er individuelt tilrettelagt og tilpasset den enkelte gruppens særlige ønsker og behov. For skole- og studiegrupper hjelper vi til med å legge inn faglig innhold i turene og for skolekorps ordner vi spilling.  Dette arbeidet gjør vi uten ekstra kostnad.

På "reklamasjonsavdelingen" vår har det vært liten aktivitet. Mer presist sagt så har vi ingen reklamasjonsavdeling. Vi har da heller ikke mottatt en eneste klage fra våre kunder i tidsrommet fra vi startet opp virksomheten vår i november 1993 og fram til juli 2007 (snaut 14 år), da vi mottok vår første - og hittil eneste -  klage fra et skolekorps hjemmehørende i Oslo-området. Vi må vel innrømme at klager hadde et poeng i denne saken, men det var fryktelig ergerlig, for dette gjaldt et enkelt turoppdrag uten store faglige utfordringer for oss som arrangør.  Vi mener vi har faglig kompetanse langt ut over det vi fikk vist den gang. Nå har vi lagt denne saken bak oss og vi har innskjerpet våre rutiner hvor vår målsetting er at det ikke under noen omstendighet skal være grunnlag for å framsette en berettiget klage på vår virksomhet.  Og fram til skrivende stund, januar  2020, har det vært kun denne ene klagen.  (Så får heller andre virksomheter skryte på seg at de har en effektiv og rask klagebehandling - det er ikke godt nok hos oss.)

Selskapet har prioritert en trygg økonomi i driften.  Vi har over tid bygd opp en god kapital slik at vi allerede fra 2008 har stilt hele den lovpålagte garantien overfor Reisegarantifondet gjennom eget bankinnskudd. Derved sparer vi garantiprovisjons-kostnader til bank.

Vi driver uten noen form for kjedetilknytning (og er tilfreds med det) og vi har heller ingen forpliktelser om innkjøp ad spesielle kanaler som medfører ulempe eller høyere priser for våre kunder.  Vår strategi er å være 100 % frittstående, og selge reiselivstjenester som har det optimale forhold mellom pris og kvalitet. 

Er det noe du lurer på, så bare ring eller kontakt oss på mail eller WhatsApp eller sms - og du kan kontakte oss når det passer deg, for vi har aldri stengt.

Mandal, april 2021

Turop Norge AS

Stig Bohne
innehaver og daglig leder


 Stig Bohne til venstre sammen med en en veldig grei lokal
 sjåfør (Marco) på tur i Italia september 2005

 

Vår faglige tyngde er din trygghet for en vellykket reise

Stig Bohne, innehaver og daglig leder
Nysgjerrig på reiselivsbransjen fra ungdommen.
Jurist UiB 1980.
I studietiden sommerjobber på hotell og som reiseleder (ca 70 turer over hele Europa).
Ansvarlig for turproduksjon i Trolltur/Folkeferie i Bergen 1980-82.
Daglig leder i HSD Reiser i Bergen 1983-87.  En kortere periode samtidig daglig leder for charterselskapet HSD-Vestlandsreiser.
Markeds- og reiselivssjef i Mandal 1987-89.
Daglig leder i Farmand Bussreiser i Tønsberg 1989-91.
Ansvarlig for turproduksjon i Sola Ruten i Sandnes 1991-93.
Egen virksomhet i selskapet Turop Norge AS fra november 1993.

Trine Bohne
Erfaring fra turistinformasjon, hotell, feriesenter, vandrerhjem, transport- og ruteselskap.
Reiseleder i Europa. Byguide. Aktivitetsleder i feriekoloni. Undervisning.
Snakker engelsk, tysk og fransk.
Allrounder.  Har vært deltidsengasjert i Turop Norge AS fra starten i 1993.

Vi har en stor kontaktflate innen reiselivet over hele Europa.  Vi har gode prisavtaler mange steder og et nettverk av hjelpere som bl.a. tilrettelegger faglig program på mange av våre reisemål.

Gjennom vår reiselederbakgrunn har vi solid førstehåndskunnskap om svært mange av de kjente reisemålene i Europa.  Deltakelse i et stort antall studieturer, reiselivsmesser og workshops i nær 40 år har også gitt oss solid produktkunnskap.

Gruppeturer | Skoleturer | Korpsturer | Ungdomsturer | Seniorturer | Bedriftsturer | Foreningsturer | Individuelt reisende | Flybilletter | Ferjebilletter
Overnatting | Leiebil | Pakker | Turforslag | Turoversikt | Bilder | Nyheter | Om oss | Reisebransje | Travel trade | Vilkår | Gode råd | English | Kontakt

Turop Norge AS ble stiftet i 1993 og eies 100% av
Stig Bohne som også er selskapets daglige leder.

Turop Norge AS er din spesialist på gruppereiser og betjener alle typer gruppekunder; skole- og studiegrupper, skolekorps, bedrifter, pensjonistforeninger med mer.

Vi skreddersyr deres reise!


Turop Norge AS
Husvollen 30
N-4517 Mandal  -  post@turop.no
  mail@turop.no   stig.bohne@turop.no
Tlf.: (+47) 918 64 938

Alt innhold tilhører Turop Norge AS       Web: Salit